Uz dozvolu tražite informator s propozicijama!

Cene dozvola u 2017. god.

Celodnevna………………………………..800 din
Poludnevna(do 13h i posle 13h)……500 din
Žene i deca (do 15 god)……………….500 din
Godišnja dozvola……………………..12.000 din
Iznajmljivanje meredova/dan………..200 din

Pecanje je dozvoljeno od 06/07 do 18/19 časova, u zavisnosti od doba godine.
Ne iskorišćeni setovi iz prošlih godina važe još samo u 2016. godini

Uz dozvolu tražite informator s propozicijama!

Cene dozvola u 2017. god.

Celodnevna………………………………..800 din
Poludnevna(do 13h i posle 13h)……500 din
Žene i deca (do 15 god)……………….500 din
Godišnja dozvola……………………..12.000 din
Iznajmljivanje meredova/dan………..200 din

Pecanje je dozvoljeno od 06/07 do 18/19 časova, u zavisnosti od doba godine.
Ne iskorišćeni setovi iz prošlih godina važe još samo u 2016. godini

Rezervacije

– Možete rezervisati samo za sutradan, važi za sve ribolovce i rezervacija važi 15 min. osim ako ste platili unapred onda se čuva ceo dan.

– Za vreme takmičenja nije dozvoljeno pecanje.

– Oko jezera su ostavljeni jastuci – podmetači ili korita da ulovljenu ribu stavite na nakvašeni podmetač prilikom skidanja sa udice.

– Prihvatanje ribe je dozvoljeno samo sa šaranskim meredovima, ako ga niste poneli možete možete iznajmiti od nas. Ko nema adekvatan meredov nije mu dozvoljeno pecanje.

– Mesta 25 do 30 puštaju se u rad vikendom i državnim praznicima

Rezervacije

– Možete rezervisati samo za sutradan, važi za sve ribolovce i rezervacija važi 15 min. osim ako ste platili unapred onda se čuva ceo dan.

– Za vreme takmičenja nije dozvoljeno pecanje.

– Oko jezera su ostavljeni jastuci – podmetači ili korita da ulovljenu ribu stavite na nakvašeni podmetač prilikom skidanja sa udice.

– Prihvatanje ribe je dozvoljeno samo sa šaranskim meredovima, ako ga niste poneli možete možete iznajmiti od nas. Ko nema adekvatan meredov nije mu dozvoljeno pecanje.

– Mesta 25 do 30 puštaju se u rad vikendom i državnim praznicima