Propozicije

– Peca se i hrani samo boilijem i kukuruzom.
Za hranjenje – prihranjivanje, dozvoljena je upotreba praćke: industrijske i ručne, kobre, PVA kese i konca. Zabranjena je upotreba pecaroške rakete u bilo kom obliku. Praćka mora da se koristi bacanjem iz ruke. Svaka druga varijanta, u vidu zamrznutog ili uvaljanog kukuruza u blato, itd. je zabranjena ni kukuruz za prihranjivanje ne sme biti uvaljan u praškastu hranu. Stavljeni bojili u pva kesu nije moguće gnječiti

– Na mestu pecanja nije dozvoljeno držanje zabranjenog mamca ili hrane. BOX, mesto vidno obeleženo iz koga se jedino može hraniti riba i zabacivati štapovi.
Zabranjeno ulaženje i zadržavanje u box-u licima koja se ne takmiče.
Rasprostiranje šatora je dozvoljeno na pogodnom mestu za to po mogućstvu zelene boje.

Propozicije

– Peca se i hrani samo boilijem i kukuruzom.
Za hranjenje – prihranjivanje, dozvoljena je upotreba praćke: industrijske i ručne, kobre, PVA kese i konca. Zabranjena je upotreba pecaroške rakete u bilo kom obliku. Praćka mora da se koristi bacanjem iz ruke. Svaka druga varijanta, u vidu zamrznutog ili uvaljanog kukuruza u blato, itd. je zabranjena ni kukuruz za prihranjivanje ne sme biti uvaljan u praškastu hranu. Stavljeni bojili u pva kesu nije moguće gnječiti

– Na mestu pecanja nije dozvoljeno držanje zabranjenog mamca ili hrane. BOX, mesto vidno obeleženo iz koga se jedino može hraniti riba i zabacivati štapovi.
Zabranjeno ulaženje i zadržavanje u box-u licima koja se ne takmiče.
Rasprostiranje šatora je dozvoljeno na pogodnom mestu za to po mogućstvu zelene boje.

– Prilikom vađenja ulova:
1) može se izaći van obeleženog dela-boxa;
2) može vam pomoći član vaše ekipe;
3) može član ekipe da vadi ribu na štapu svog člana;
4) u slučaju da riba odvuče štap u vodu , dozvoljeno je ući max. 4m od obale u jezero. Izvađena riba se boduje.

– Pecanje je dozvoljeno, danju na 6, a noću na 4 štapa sa jednom udicom na štapu.
– Zabacivanje nije dozvoljeno preko polovine jezera i u tuđe polje.
– Ako je riba na štapu, štap u ruci, u trenutku označavanja kraja takmičenja, ulov se priznaje, potrebno je da ulov bude izvadjen za max 10 minuta.
– Zabranjeno je noćno hranjenje od 19.00 – 6.00 osim u vidu PVA konca i kese.
– Zabranjeno je prihranjivanje u tuđe polje, trougao, osim u slučaju greške ( namerna greška se neće tolerisati), odlučuje sudija.

– Prilikom vađenja ulova:
1) može se izaći van obeleženog dela-boxa;
2) može vam pomoći član vaše ekipe;
3) može član ekipe da vadi ribu na štapu svog člana;
4) u slučaju da riba odvuče štap u vodu , dozvoljeno je ući max. 4m od obale u jezero. Izvađena riba se boduje.

– Pecanje je dozvoljeno, danju na 6, a noću na 4 štapa sa jednom udicom na štapu.
– Zabacivanje nije dozvoljeno preko polovine jezera i u tuđe polje.
– Ako je riba na štapu, štap u ruci, u trenutku označavanja kraja takmičenja, ulov se priznaje, potrebno je da ulov bude izvadjen za max 10 minuta.
– Zabranjeno je noćno hranjenje od 19.00 – 6.00 osim u vidu PVA konca i kese.
– Zabranjeno je prihranjivanje u tuđe polje, trougao, osim u slučaju greške ( namerna greška se neće tolerisati), odlučuje sudija.

MERENJE ULOVA

– U toku dana postoje reonske sudije koji odmah mere, i upisuju podatke u sudijski takmičarski karton.

– Takmičar je dužan da svoj ulov stavi na mokar dušek. Zatim pažljivo stavlja ribu u kesu dok sudija drži kesu. Zajedno sa sudijom meri ulov. Ako takmičar neće da pogleda kolika je težina sudija to uradi sam. Ribu u vodu na najbližem rastojanju od mesta merenja, vraća sudija, i sudija je dužan da otprati da li je riba otišla od obale, naročito noću. Podatke u sudijski karton unosi sudija, a u takmičarski takmičar. Sudija i takmičar se obavezno potpisuju na oba kartona. Takmičar ima pravo da proveri ispravnost merenja ulova u bilo kom box-u. Prilikom merenja primerka preko 12 kg, sudija je dužan da glasno uzvikne Bonus ili Superbonus, sačeka da li neka ekipa želi da se vrši naknadno merenje i pušta ribu u vodu.
* Bilo koji box može da traži kontrolu merenja glasnim uzvikom KONTROLA i dođe na merenje, ako je razlika do 200 gr. važi prethodno merenje.
* U slučaju vređanja, ponižavanja, psovanja sudija, Glavni sudija donosi odluku o kažnjavanju počinioca sa sigurno dodatnom kaznom od strane organizatora.
* Zapamtite, pravo predloga, sugestija, imate samo pre izvlačenja, posle toga ODLUKA GLAVNOG SUDIJE JE NEPRIKOSNOVENA.

– Isključivati signal trzaja prilikom zatezanja najlona, posle druge opomene sledi kazna.

MERENJE ULOVA

– U toku dana postoje reonske sudije koji odmah mere, i upisuju podatke u sudijski takmičarski karton.

– Takmičar je dužan da svoj ulov stavi na mokar dušek. Zatim pažljivo stavlja ribu u kesu dok sudija drži kesu. Zajedno sa sudijom meri ulov. Ako takmičar neće da pogleda kolika je težina sudija to uradi sam. Ribu u vodu na najbližem rastojanju od mesta merenja, vraća sudija, i sudija je dužan da otprati da li je riba otišla od obale, naročito noću. Podatke u sudijski karton unosi sudija, a u takmičarski takmičar. Sudija i takmičar se obavezno potpisuju na oba kartona. Takmičar ima pravo da proveri ispravnost merenja ulova u bilo kom box-u. Prilikom merenja primerka preko 12 kg, sudija je dužan da glasno uzvikne Bonus ili Superbonus, sačeka da li neka ekipa želi da se vrši naknadno merenje i pušta ribu u vodu.
* Bilo koji box može da traži kontrolu merenja glasnim uzvikom KONTROLA i dođe na merenje, ako je razlika do 200 gr. važi prethodno merenje.
* U slučaju vređanja, ponižavanja, psovanja sudija, Glavni sudija donosi odluku o kažnjavanju počinioca sa sigurno dodatnom kaznom od strane organizatora.
* Zapamtite, pravo predloga, sugestija, imate samo pre izvlačenja, posle toga ODLUKA GLAVNOG SUDIJE JE NEPRIKOSNOVENA.

– Isključivati signal trzaja prilikom zatezanja najlona, posle druge opomene sledi kazna.

NOĆU:

– Od 19.oo h do 24.oo h, glavni i no}ni sudija meri i upisuje ulov.

– Od 24.ooh do 6.oo h, ulov se ne meri. Ribu držati što dublje u vodi. Na zahtev organizatora može doći do vanradnog merenja u cilju zaštite ribljeg fonda.

– Izuzetak će se činiti za kapitalce, ulov iznad 10,00 kg, koji se moraju odmah meriti i vratiti u vodu. U tom slučaju odmah se poziva sudija, ne čekajući satnicu za merenje.

– Ako se prilikom jutarnjeg merenja ustanovi uginuće ulova u čuvarci isti se boduje i ustupa se organizatoru.

– Takmičar je obavezan da uporedi svoju evidenciju sa evidencijom reonskog sudije. Neprikosnovena je evidencija glavnog sudije.

NOĆU:

– Od 19.oo h do 24.oo h, glavni i no}ni sudija meri i upisuje ulov.

– Od 24.ooh do 6.oo h, ulov se ne meri. Ribu držati što dublje u vodi. Na zahtev organizatora može doći do vanradnog merenja u cilju zaštite ribljeg fonda.

– Izuzetak će se činiti za kapitalce, ulov iznad 10,00 kg, koji se moraju odmah meriti i vratiti u vodu. U tom slučaju odmah se poziva sudija, ne čekajući satnicu za merenje.

– Ako se prilikom jutarnjeg merenja ustanovi uginuće ulova u čuvarci isti se boduje i ustupa se organizatoru.

– Takmičar je obavezan da uporedi svoju evidenciju sa evidencijom reonskog sudije. Neprikosnovena je evidencija glavnog sudije.

OSTALE PROPOZICIJE

– U toku takmičenja zabranjena je promena takmičara.

– Zabranjeno je pecanje na fiksna olova i koncem, osim u vidu podveza.

– Na sudijin zahtev moraju se izvaditi štapovi iz vode na proveru, radi regularnosti takmičenja.

– Broj polja (po skici) mora da odgovara broju box-a iz koga se peca.
– Meredov kao i čuvarka – sak, mora biti prilagođen kapitalnim primercima.

– Zabranjena je upotreba končanog meredova, u cilju zaštite ribljeg fonda.

– Zabranjena je upotreba reflektor lampi.
– Max. veličina boila je 20 mm.

– Omogućiti sudiji da izmeri topivost boila zajedno sa članom ekipe od kojeg je boili uzet.

OSTALE PROPOZICIJE

– U toku takmičenja zabranjena je promena takmičara.

– Zabranjeno je pecanje na fiksna olova i koncem, osim u vidu podveza.

– Na sudijin zahtev moraju se izvaditi štapovi iz vode na proveru, radi regularnosti takmičenja.

– Broj polja (po skici) mora da odgovara broju box-a iz koga se peca.
– Meredov kao i čuvarka – sak, mora biti prilagođen kapitalnim primercima.

– Zabranjena je upotreba končanog meredova, u cilju zaštite ribljeg fonda.

– Zabranjena je upotreba reflektor lampi.
– Max. veličina boila je 20 mm.

– Omogućiti sudiji da izmeri topivost boila zajedno sa članom ekipe od kojeg je boili uzet.

BODOVANJE

– Boduje se šaran i amur : 1 kg = 1 bod plus 1 kom = 1 bod
dodatni bodovi * riba od 12.01kg – 15.00kg nosi+10 bodova

– Riba od 15.01kg – 20.00kg+15 bodova * riba od 20.01kg – 25.00kg+20 bodova

– Riba preko 25.00kg+30bodova

– Ne boduje se riba ispod 1 kg.

B I S T R O !!!

 

BODOVANJE

– Boduje se šaran i amur : 1 kg = 1 bod plus 1 kom = 1 bod
dodatni bodovi * riba od 12.01kg – 15.00kg nosi+10 bodova

– Riba od 15.01kg – 20.00kg+15 bodova * riba od 20.01kg – 25.00kg+20 bodova

– Riba preko 25.00kg+30bodova

– Ne boduje se riba ispod 1 kg.

B I S T R O !!!

KAZNENI BODOVI NA TAKMIČENJIMA NA „ADA SAFARI“

GLAVNI SUDIJA određuje koja će se kazna PRIMENITI!!!

I KAZNA – OPOMENA
II KAZNA – 20 bodova minus
III KAZNA – 50 bodova minus
IV KAZNA – 100 bodova minus
V – diskvalifikacija jednog člana sa štapovima
VI – diskvalifikacija cele ekipe sa priznatim trenutnim rezultatima
VII – diskvalifikacija cele ekipe bez priznatih trenutnih rezultata
VIII – nebodovanje spornog ulova

U zavisnosti od prekršaja sudija može doneti više kazni po jednom prekršaju
Kazna se može izreći i da ekipa ide u minus bodove.
Kazne se određuju od trenutka završetka žrebanja do proglašenja pobednika.

KAZNENI BODOVI NA TAKMIČENJIMA NA „ADA SAFARI“

GLAVNI SUDIJA određuje koja će se kazna PRIMENITI!!!

I KAZNA – OPOMENA
II KAZNA – 20 bodova minus
III KAZNA – 50 bodova minus
IV KAZNA – 100 bodova minus
V – diskvalifikacija jednog člana sa štapovima
VI – diskvalifikacija cele ekipe sa priznatim trenutnim rezultatima
VII – diskvalifikacija cele ekipe bez priznatih trenutnih rezultata
VIII – nebodovanje spornog ulova

U zavisnosti od prekršaja sudija može doneti više kazni po jednom prekršaju
Kazna se može izreći i da ekipa ide u minus bodove.
Kazne se određuju od trenutka završetka žrebanja do proglašenja pobednika.