Ada Safari

estd 1994

1994

Osnovano

2020

Renovirano

Početkom 90-ih godina, privatnom inicijativom, započelo je novo čišćenje nekadašnje Savske bare, da bi se 1994. detaljno očistilo i postalo jezero Ada Safari, prvi revir na ovim prostorima predviđen za urbani šaranski ribolov.
Ada Safari je okružena gustom šumom. Oko najvećeg dela jezera postoji staza za šetnju, koja može da se koristi tokom cele godine. Tu se nalazi mnoštvo pernatih životinja (paunovi, labudovi, guske, patke…) i retkih ptica, zbog čega ceo kompleks podseća na svojevrstan rezervat prirode.

Na obali jezera je 2004. godine otvoren restoran koji je od male ribarske terase postao omiljeno mesto svih Beograđana i turista iz celog sveta.
Od samog starta Ada safari je imala isti cilj: očuvanje životne sredine, zaštita svih životinjskih vrsta kojima je ovaj deo Ade stanište, promocija domaćih proizvoda i malih proizvođača hrane i pića kao i edukacija naših najmlađih sugrađana i njihovo spajanje sa prirodom.

Fauna ptica

Pored domaćih pataka i gusaka, jezero je stalno ili povremeno stanište i za različite vrste divljih ptica, od kojih je najvažnija divlja patka gluvara, a redovno se viđaju i siva čaplja, mali vranac i vodomar. Na drveću i u grmlju oko jezera svoj dom nalaze siva vrana, zelena žuna, veliki detlić, golub grivnaš, velika senica, plava senica, brgljez, mali slavuj, crnoglava grmuša, svraka, kreja, vuga, zeba i druge ptice.

Tokom seobe zabeleženi su šumski zviždak, obični zviždak, siva muharica, šarena muharica. U proleće se zadržavaju samo nekoliko dana pre nego što nastave put na sever, ali u avgustu i septembru se okupljaju u velika jata na drveću oko vode. Jezero Ada Safari nadleću ptice koje preleću sa jednog na drugi kraj Ade Ciganlije, kao što su rečni galeb, žutonogi galeb, mišar, vetruška, soko lastavičar, seoska lasta i druge. Ponekad se može videti čak i orao belorepan, ali na velikoj visini.

Ribolov

Jezero je poribljeno kapitalnim i retkim primercima ribe, strogo kontrolisanog kvaliteta. Podeljeno je žičanom mrežom na dva dela, čiji jedan deo površine od oko 3,2 hektara ima uređenu obalu i 30 numerisanih pecaroških mesta. Jezero je prepuno ribe, ima dosta kapitalnih primeraka. Voda je uglavnom bogata šaranom, ima dosta i cverglana, ali se mogu naći i amur, linjak i babuška. Pecanje je moguće sa dozvolom na jedan ili više dana uz obaveznu rezervaciju. Ribolov na ovom jezeru se odvija po strogim pravilima da bi se sačuvao riblji fond. Svaka riba se vraća u vodu. Ovo je prvo jezero u Srbiji na kome je uvedeno ribolovačko pravilo „uhvati i pusti“.

Na Adi Safari je 2007. godine osnovan klub ribolovaca, koji svake godine ima sve veći broj članova. Njihov cilj je omasovljavanje šaranskog ribolova u Srbiji, pružanja informacija svim ribolovcima, organizovanje raznih tamkičenja, a radili su i na poribljavanju Savskog jezera